Större skrift

 

 Foto: Pierrot Men

 

RELASJONEN NORGE - MADAGASKAR

 

Norge har hatt offisiell diplomatisk forbindelse med Madagaskar siden 1963. Per dags dato er den norske ambassade for Madagaskar lokalisert i Pretoria, men det er både en ambassadeseksjon og et generalkonsulat i Antananarivo. Det nye konsulatkontoret i Amboaroy, Antehiroka, ble offisielt åpnet 30. oktober 2015.

 

Sjørøvere og misjonærer

De første nordmenn som kom til Madagaskar var ikke misjonærer, slik mange tror, men sjørøvere. Det norske navnet Lofthus er nevnt i et gammelt dokument. Lofthus var sjørøver i området rundt øya St Marie allerede i det 17. århundre.

De første norske misjonærene kom til Madagaskar i 1866. De var ikke bare opptatt av å etablere menigheter, men hadde også fokus på sosiale og utviklingsfremmende aktiviteter. Helt fra begynnelsen har Antsirabe-området vært viktig for norsk misjon på Madagaskar.

Kildevannbyen Antsirabe og oljebyen Stavanger har vært vennskapsbyer siden 1989. Den gassisk-lutherske kirke og Det Norske Misjonsselskap etablerte i 2011 i fellesskap Lovasoa kultur- og kompetansesenter (LCCCC) på den eiendommen på Antsirabe hvor det tidligere var en norsk skole. Mange norske og gassiske institusjoner og organisasjoner samarbeider på Lovasoa.

Antall norske misjonærer er blitt redusert betydelig – fra mere enn 100 i 1970 til under 10 i 2016. Men selv om det er få norske misjonærer i dag, så er det fortsatt mange programmer og prosjekter som får støtte av Det Norske Misjonsselskap.

 

Andre samarbeidsområder

Mange landsbysamfunn i Antsirabe-regionen har opplevd utvikling og vekst på grunn av forsøksgården FIFAMANOR. Ulike utviklingsprosjekter på FIFAMANOR fikk støtte fra norske myndigheter fra 1972 til 2008. Introduseringen av hvete og NRF-kyr har vært en stor suksess. Her har også landbruksskolen Tombontsoa spilt en viktig rolle. Melkeproduksjonen i Vakinankaratra økte fra 1 million liter i året i 1970 til 30 millioner liter i 2008.

Den norske stat gir fortsatt støtte til ulike utdanningsprogrammer, spesielt gjennom UNICEF. Også miljøvernprosjekter får støtte fra Norge. De siste årene har Norges Røde Kors hatt samarbeid med sin gassiske motpart, og i 2015 etablerte Norges Røde Kors et landkontor i Antananarivo.      

 

Skipsfart og business

Det norske rederiet til Thor Thoresen startet linjetrafikk til Madagaskar i 1913. Den Norske Amerika Linje kjøpte Thoresens East-African Line i 1921, og i en periode på 60 år var denne linjen operativ under navnet Scandinavian East Africa Line (SEAL). Mange båter med fjordnavn, som Kristianiafjord, Tyrifjord og Frierfjord, gikk regelmessig mellom Europa og Madagaskar. Det var også små båter som gikk i faste ruter rundt Madagaskar, som Le Norvégien, Le Scandinave og Tavaratra.

Det er endel norske selskaper som driver business på Madagaskar. Polybo produserer byggematerialer, NOMAD AS lager veier med et produkt som forhindrer vanninntrenging og Mada Consult er fokusert på skogplanting.

 

Studier og utveksling

En rekke nordmenn har visst interesse for det som er spesielt for Madagaskar og har gjort interessante studier om gassisk historie, kultur og naturliv. Lars Dahle, for eksempel, samlet gassiske eventyr samtidig som han satte seg inn i de dypere sider ved det gassiske språk. Lars Vig og Jørgen Ruud forsket rundt gassiske trosforestillinger og religiøse skikker. Videre har Otto Christian Dahl skrevet en banebrytende doktoravhandling om opprinnelsen til det gassiske språk. Ludvig Munthe skrev sin avhandling om historien til den gassiske bibel. I nyere tid har Jon Bakke utgitt en bok på norsk så vel som på gassisk om det unike naturlivet på Madagaskar.

En må heller ikke glemme at flere gassere har gjennomført studier og forskning på norske universiteter og høgskoler. - Vi kan slå fast at relasjonen mellom Norge og Madagaskar er rik. Forhåpentligvis vil den også blomstre i framtiden.

 

 

Utfyllende informasjon fra Vennskapsforeningen for Norge-Madagaskar (utarbeidet i november 2014): BISTAND OG SAMARBEID NORGE – MADAGASKAR. Dokumentet kan lastes ned her: Relasjonen Norge-Mada.pdf

 

Bøker om Madagaskar

Det finnes mye spennende lesestoff om Madagaskar. Vi kan anbefale disse bøkene:

- Øyvind Dahl: ”Merkverdige Madagaskar” (andre utgave)

- Lonely Planet: “Madagascar”,

- Bradt: “Madagascar Wildlife”

- Jon Bakke: “Et levende museum”

- Marianne Skjortnes: “Restoring Dignity in Rural and Urban Madagascar”

- Kjetil Aano: ”Mellom kors og fedregrav”

 

En kan også finne informasjon på hjemmesiden til Vennskapsforeningen for Norge-Madagaskar: www.madagaskar.no