Större skrift

Antsirabe er Stavangers vennskapsby. - Det er ingen annen by i hele Afrika som har hatt så nære og sterke relasjoner til Norge over tid, sier generalkonsul Arild M. Bakke

 

Den norske byen på Madagaskar

Stavanger Aftenblad

Cornelius Munkvik (tekst)

Fredrik Refvem (foto)

 

 

Gassiske straffanger bygget Antsirabe. Deres sjef het Thorkild Rosaas.

 

Allerede i slutten av 1860-årene, før Norge ble et selvstendig land, var den første misjonæren på plass i det som nå er Stavangers vennskapsby.

Det er ingen annen by i hele Afrika som har hatt så nære og sterke relasjoner til Norge over tid.

 

En allsidig kar

I Antsirabe er det fire banker. Alle er plassert i én gate. I denne gaten ligger det også en liten park. Den heter Rosaas’ plass.

- Det er mye takket være Thorkild Rosaas at byen Antsirabe eksisterer. Før han kom til Madagaskar, i 1870, var dette bare et lite tettsted, sier generalkonsul Arild M. Bakke, som vi har en lunsjavtale med.

Han forteller med glede om Antsirabes historie.

- 31 år gammel ankom Thorkild Rosaas Antsirabe i 1872 som utsending for Det Norske Misjonsselsksap (NMS). Han overtok som misjonær etter Martinius Borgen. Visst var Rosaas en «menighetsplanter», men samtidig som han evangeliserte hadde han så mange andre jern i ilden. Han var virkelig en allsidig og praktisk kar, sier generalkonsulen.

 

Straffanger

Hadde det ikke vært for et kalkbrudd ville Antsirabe ikke engang vært et tettsted da Rosaas ankom. Men kalkbruddet fantes. Et stort kalkbrudd. Til dette kalkbruddet ble det sendt cirka hundre straffanger fra hovedstaden Antananarivo.

- Misjonsprest Rosaas, som vokste opp i et haugianermiljø på sør-landet, var svært opptatt av sosial utvikling. Han fikk nær kontakt med fengselsledelsen og begynte tidlig å dele ut mat og klær til straffangene. Etter hvert fikk han også gi straffangene undervisning i skolebygget på misjonsstasjonen, sier generalkonsul Bakke.

Rosaas stoppet ikke der. Gjennom sin gode kontakt med fengselsledelsen og myndighetene fikk han gehør for en ganske så stor fengselsreform. Den unge misjonæren foreslo at straffangene bare skulle gjøre tvangsarbeid et visst antall timer til dagen. Dette gikk fengselsledelsen med på.

- Resten av timene hadde de som ville av fangene lønnet arbeid hos Rosaas. De bygget veier og vannkanaler, foruten at de drev med skogplanting og utgraving ved de varme kildene. Noen av veiene disse straffangene bygget, ligger i Antsirabe den dag i dag, sier generalkonsulen.

 

Reformerte rettsikkerheten

Ifølge Arild M. Bakke var det nettopp Rosaas som laget byplanen over det som i dag er Antsirabe. Han mener derfor det blir riktig å si at Antsirabes grunnlegger var norsk. Dette blir også nevnt av gassiske og franske historikere.

Rosaas var på Madagaskar helt til 1907. Før han reiste hjem til Norge for godt, rakk han imidlertid å gjøre situasjonen bedre for mange av Madagaskars mest vanskeligstilte.

- Han oppdaget tidlig nøden blant de spedalske i Antsirabe og han fikk mange spedalske venner. Rosaas ville gjerne hjelpe disse menneskene og presenterte sine planer for NMS. I 1888 ble de første boligene tatt i bruk og noen år senere var en egen omsorgsby for spedalske i utkanten av Antsirabe et faktum. På det meste bodde over 900 spedalske her, sier Bakke.

Rosaas snakket også mye med straffangene.

- Likhet for loven og grunnleggende likeverd var viktig for Rosaas. Han interesserte seg for rettsikkerhet og brukte mye tid på å sette seg inn i sakene til straffangene. Flere ganger sendte han lister over til myndighetene med navn på innsatte han mente det var begått urett mot. Ofte førte brevene til reduserte straffer og frifinnelser. Én gang ble 14 straffanger løslatt på en og samme dag, sier Bakke.

 

Skoler og sykehus

Da Madagaskar ble en fransk koloni, i 1896, fattet franskmennene tidlig interesse for Antsirabe. Ikke minst var byen interessant på grunn av sin tilgang til varme kilder. Franskmennene så for seg Antsirabe som en spa-by. En ferieby for fiffen, monsieuren og madammen. En slags gassisk utgave av Vichy.

Byens eldste hotell, Hotel des Thermes, ble bygget av franskmennene i 1897. Hotellet ligger der den dag i dag, bare et par steinkast fra Rue de Stavanger – Stavangers gate.

- Også nordmenn har bygget mye i Antsirabe. Foruten det som Rosaas var primus motor for, er det bygget grunnskoler, blindeskole, døveskole, landbruksskole og sykehus, for å nevne noe, sier Bakke.

Selv har han gått åtte år på norsk internatskole i byen. Her har han også blitt konfirmert og til og med giftet seg, med en gassisk dame fra nettopp Antsirabe.

 

Godt samarbeid

Det «norske» sykehuset i byen har i dag både føde- og barselavdeling, medisinsk- og kirurgisk avdeling og optisk avdeling. Jordbruksskolen, som heter Tombontsoa, mottar støtte fra NMS og Jordbruksskolens venner i Rogaland. Den er den mest ettertraktede skolen i sitt slag på Madagaskar.

Flere jærbønder har lagt ned mange dugnadstimer på denne skolen. De siste årene har jærbønder blant annet laget en melkegrav, reparert traktorer og annet jordbruksutstyr, og lagt ned over en kilometer med nye vannrør.

- I hjerte av Antsirabe finner du Lovasoa kultur- og kompetansesenter, som eies av NMS og Den gassisk-lutherske kirke. Mange organisasjoner og institusjoner både i Norge og på Madagaskar har utveksling og samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i Lovasoa. Både Stavanger kommune og Antsirabe er med som samarbeidspartnere, sier Bakke, som vet at samarbeidet med Stavanger er viktig for folk i den gassiske byen.

- Om du spør fylkesmannen, borgermesteren, politisjefen eller ledelsen på sykehuset, om du spør en hvilken som helst person i en ledende stilling, er jeg ganske sikker på hvilken holdning de har. De er seg absolutt bevisste på de nære relasjonene til Stavanger. Det er viktig for dem at det gode samarbeidet fortsetter og blir videreutviklet på forskjellige måter, sier generalkonsulen.

 

Hotel des Thermes er blant de mest staselige bygningene i Antsirabe. Hotellet, som ble bygget i 1897, ligger et par steinkast fra rue de Stavanger.

Værvarsel

Antananarivo

Oslo

Valutakurs

NOK - MGA

MGA - NOK

Google kart