Större skrift

Konsulsamling i Norge

I månedsskiftet mai/juni 2018 var konsuler, generalkonsuler og ambassadører med tjeneste i Afrika samlet fem dager i Oslo og Lofoten. Noen av konsulene hadde også med sine ektefeller. ... Voir plus

Stor feiring av Norsk-Gassiske relasjoner

De første tre ukene av oktober 2017 var pesten og dens plager den store nyhetssaken på Madagaskar. I år ble storbyene Antananarivo og Toamasina rammet av et urovekkende utbrudd av lungepest, mens det normale de senere år har vært spredte tilfeller av byllepest. Epidemien satte også sitt preg på forberedelsene til 150 års jubileet til Den gassisk-lutherske kirke (FLM). ... Voir plus

Ny konsulatmedarbeider

Razafimamonjy Tsirisoa heter den nye konsulatmedarbeideren. Hun har en spennende bakgrunn og begynte i sin nye jobb i oktober 2015. Hun står her sammen med Landy Bakke (i midten) og sin mann Rolland Randrianarivony (til høyre).... Voir plus

Den norske byen på Madagaskar

Antsirabe er Stavangers vennskapsby. - Det er ingen annen by i hele Afrika som har hatt så nære og sterke relasjoner til Norge over tid, sier generalkonsul Arild M. Bakke.... Voir plus

Page : 1/1